صفحه اصلی   |    اخبار   |    محصولات   |    سفارش   |    درباره ما   |    تماس با ما   |    نمایندگی ها   |    دریافت کاتالوگ

نمایندگی ها


• تهران :
آقای داوود سیفی : 02155320983
آقای مسعود شفیعی : 02155340990

• تبریز :
آقای مقصودی : 09141023975 - 04135420534
آقای نیک نظر : 09141190256 - 04135256895

• ارومیه :
آقای پیری : 09141452118 - 04432374714

• سقز :
آقای کسنزانی : 09183744961 - 08743224760

• کرمانشاه :
آقای ویسی : 08337295951 - 08337222866

• زنجان :
آقای محمدی : 02433533360

• همدان :
آقای جوادشاه ملکی : 09183151832 - 08132510810

• اصفهان :
آقای رفیعیان : 09131117383 - 03132212828

• مشهد :
آقای بقائی : 09151103393 - 051133899368
آقای محمدی : 09153104827 - 05138516162 - 05138516263

• قم :
آقای منتظری : 02536551764

• شیراز :
آقای افشین فر : 09177180313 - 07132233604 - 07132233603
آقای یارامیری : 09171081139 - 07137536147

• کرمان :
آقای انارکی : 09131414132 - 03432534691

• البرز :
آقای ثمریان : 09125605307
رسول عطایی : 09127388868

• رشت :
آقای مکرمی : 09111371848 - 01333255361
آقای موسی زاده : 0911332900 - 01333669000

• زاهدان :
آقای بجدی : 05433222893

• مهاباد – نقده :
آقای محمودپور : 09128651154 - 04442349881

• کارزون :
آقای مزارعی : 09171213218 - 07142217074

• بابل :
آقای میناگر : 09111113861 - 01112261461

• گرگان :
آقای میر صادقی : 09111712407 - 01732429478 - 01732425964 - 01732433245

• قائم شهر :
آقای کریمی : 09113231996 - 01142223037

• بجنورد :
آقای صمدی ارکانی : 09151878043
آقای قدوسی : 09151840160 - 05832224052

• یاسوج :
آقای موسوی : 09177421858 - 07433232500

© Copyright 2014 PishgamanCo.com - All Rights Reserved by Kelk Andisheh